Зміна назви ТОВ в Україні

  • План инструкции
Разделы
  1. Рішення про зміну найменування ТОВ
  2. Проведення загальних зборів учасників ТОВ
  3. Зміни до Статуту ТОВ
  4. Державна реєстрація
  5. Відмова в державній реєстрації
  6. Повідомлення органів державної фіскальної служби

Іноді трапляються випадки, коли є необхідність поміняти найменування Вашого ТОВ. Причини можуть різні, наприклад, введення заборон на використання будь-яких назв органами державної влади та ін.

Такі дії вимагають внесення відповідних змін до статутних документів та до державного реєстру.

Ви повинні пам'ятати - наше законодавство піддається змінам. Такі зміни вносяться досить часто, тому основну увагу потрібно приділити правильності складання необхідних для цього документів.

Але, для того, щоб Ваші інтереси були повністю захищені, рекомендуємо звернутися до наших фахівців. Це допоможе Вам уникнути зайвих ризиків і зробити все правильно, в повній відповідності з чинним законодавством, Вам потрібна кваліфікована правова допомога. 

1. Рішення про зміну найменування ТОВ

Рішення про зміну найменування ТОВ приймається на загальних зборах учасників і оформляється протоколом загальних зборів учасників.

Тут треба пам'ятати, що назва і найменування - різні поняття.

Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму, наприклад, Товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХ».

Назва юридичної особи - «ХХХ».

Назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму.

Обов'язково треба пам'ятати, що найменування підприємства повинно бути зазначено державною мовою і додатково може бути англійською мовою.

Найменування Вашого підприємства не може бути тотожним найменуванню іншої підприємства.

Для того, щоб перевірити, чи існує підприємство з тотожним найменуванням, пропоную Вам зайти на інформаційний портал https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch і перевірити чи є інші підприємства з таким же найменуванням. Запити безкоштовні.

Крім вищевказаного, найменування Вашого підприємства не повинно містити повних або скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань,

Символіки комуністичного і / або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів заборонені. 

Повернутися до списку

2. Проведення загальних зборів учасників ТОВ

 На загальних зборах, розглядається дане питання і приймається відповідне рішення. У разі прийняття рішення про зміну найменування, в протоколі загальних зборів учасників робиться відповідний запис.

Також, необхідно внести відповідні зміни до Статуту Вашого ТОВ.

Рішення загальних зборів учасників ТОВ оформляється у вигляді протоколу загальних зборів учасників. Приклад такого протоколу ми докладаємо тут. 

3. Зміни до Статуту ТОВ

Після проведення загальних зборів учасників ТОВ і прийняття рішення про зміну найменування Вашого ТОВ, необхідно прийняти рішення внесення відповідних змін до Статуту ТОВ.

Таке рішення приймається на тому ж загальних зборах, на якому розглядається питання про зміну назви.

Після затвердження рішення про внесення змін до Статуту ТОВ, такі зміни оформляються найчастіше у вигляді нової редакції Статуту. Приклад ми докладаємо. 

Повернутися до списку

4. Державна реєстрація

Після того, як оформлений протокол загальних зборів учасників і підписана нова редакція Статуту, необхідно звернутися до державного реєстратора.

Для проведення державної реєстрації Ви повинні надати державному реєстратору наступні документи:

- заповнену реєстраційну картку форми 3.

 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16/paran31#n48;

- оригінал протоколу загальних зборів учасників;

- два оригінальних примірники нової редакції Статуту ТОВ.

У разі, якщо реєстрацією буде займатися інша людина, крім вищевказаного, повинна надаватися нотаріально завірена довіреність.

Ви можете надати документи для державної реєстрації в електронному вигляді, але треба пам'ятати, що ця процедура вимагає наявності електронного цифрового підпису.

Документи можна надавати як особисто, так і рекомендованим листом, використовуючи засоби поштового зв'язку. Але при цьому треба пам'ятати, що в разі відправлення документів поштою, Ваш підпис повинна бути нотаріально завірена на всіх без винятку документах.

Державний реєстратор може вимагати додаткові відомості, якщо новим учасником ТОВ стає іноземна юридична особа (відомості про реєстрацію такої юридичної особи).

Державна реєстрація ТОВ проводиться протягом 24 годин, після надання державному реєстратору пакету документів.

Крім цього, відомості про внесення змін до державного реєстру будуть надані в державну фіскальну службу і Пенсійний фонд України.

Державна реєстрація проводиться Департаментом або відділом державної реєстрації виконкомів місцевих органів влади і територіальними управліннями юстиції.

Після проведення державної реєстрації ви повинні отримати виписку з державного реєстру та один примірник нової редакції Статуту з відміткою про проведення державної реєстрації. 

Повернутися до списку

5. Відмова в державній реєстрації

Державний реєстратор має право відмовити в державній реєстрації ТОВ з таких підстав:

- якщо дані в реєстраційній картці не відповідають даним в інших документах;

- установчі документи не відповідають встановленим законодавством вимогам;

- наявність в новій редакції статуту ТОВ пропаганди комуністичної або нацистської ідеології;

- невідповідність відомостей про учасників ТОВ даними ЄДР;

- наявність обмежень на зайняття відповідних посад для осіб, що призначаються в органи управління ТОВ. 

6. Повідомлення органів державної фіскальної служби

Після здійснення державної реєстрації, Вам необхідно буде повідомити свою податкову інспекцію про зміну місцезнаходження Вашого ТОВ.

Вам необхідно пам'ятати, що будь-які дії щодо перерозподілу часток, входженню нового учасника, державної реєстрації вимагають великої уваги і відповідних знань у даній області. Настійно рекомендуємо Вам звернутися за практичною допомогою до наших фахівців.

Повернутися до списку