Вихід з ТОВ в Україні

  • План инструкции
Разделы
  1. Рішення про вихід зі складу учасників
  2. Проведення загальних зборів учасників ТОВ
  3. Ваша частка в статутному капіталі ТОВ
  4. Внесення змін до Статуту ТОВ
  5. Державна реєстрація
  6. Відмова у державній реєстрації
  7. Можливі суперечки

Бувають ситуації, коли учасники ТОВ вирішують не працювати разом. Причин для цього багато. Яким чином людині вийти зі складу учасників ТОВ? Для того, щоб прояснити дане питання, ми підготували приблизну інструкцію, яка допоможе Вам.

Перш за все, Вам потрібно пам'ятати, що вихід зі складу учасників ТОВ - це Ваше право!!! Якщо Ви не хочете бути їм, то ніхто не може Вам чинити ніяких перешкод. Головне, що Ви повинні пам'ятати - наше законодавство піддається змінам. Такі зміни вносяться досить часто, тому основну увагу потрібно приділити правильності складання необхідних для цього документів.

Але, для того, щоб Ваші інтереси були повністю захищені, рекомендуємо звернутися до наших фахівців. Це допоможе Вам уникнути зайвих ризиків і зробити все правильно, в повній відповідності з чинним законодавством, Вам потрібна кваліфікована правова допомога. 

1. Рішення про вихід зі складу учасників

Учасник ТОВ може вийти з товариства, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом. Справжність підпису на заяві про вихід з товариства підлягає нотаріальному посвідченню.

Це означає, що прийшовши до нотаріуса, не пізніше ніж за три місяці до передбачуваної дати виходу, Ви підписуєте заяву на вихід з ТОВ. Якщо у Вашому Статуті вказаний інший термін, то потрібно керуватися положеннями Статуту. Нотаріус засвідчує Вашу підпис. Така заява повинна бути адресовано загальним зборам учасників Вашого ТОВ. Сам текст заяви складає нотаріус. 

Повернутися до списку

2. Проведення загальних зборів учасників ТОВ

Після того, як Ви оформите, і підпишіть заяву, проводяться загальні збори учасників ТОВ. На ньому слухається Ваша заява і приймається рішення про виключення Вас зі складу учасників ТОВ «ХХХХ». Крім цього, ви повинні пам'ятати, що Ви маєте право на отримання Вашої частки статутного капіталу ТОВ. Свою частку Ви можете отримати як в грошовому вигляді, так і у вигляді майна. Але, в останньому випадку, Ви повинні пам'ятати, що рішення про виплату Вам Вашої частки майном, приймається лише за згодою інших учасників. Майно підприємства перебуває у нього на балансі і зайнято в процесі виробництва.

Рішення загальних зборів учасників ТОВ оформляється у вигляді протоколу загальних зборів учасників. У ньому вказується, що вислухали Ваше заяву, і яке рішення прийнято. Також в даному протоколі повинно бути рішення про долю Вашої частки в статутному капіталі ТОВ.

Повернутися до списку 

3. Ваша частка в статутному капіталі ТОВ

Як вже зазначалося вище, Ви маєте право отримати свою частку особисто, або продати, подарувати, або розпорядитися іншим чином.

Решта учасників ТОВ мають першочергове право на купівлю Вашої частки в статутному капіталі ТОВ. Якщо вони не захочуть цього, то Ви маєте право розпорядиться Вашим майном (часткою в ТОВ) на власний розсуд.

Як правило, проводиться купівля - продаж частини статутного капіталу учасника, який виходить.

При цьому, Вам в обов'язковому порядку потрібно пам'ятати, що отримані Вами кошти при продажу частини статутного капіталу ТОВ, підлягають оподаткуванню. Радимо Вам звернутися до наших фахівців за порадою і практичною допомогою в цьому питанні. При всій простоті, це досить тонка процедура і її неправильне оформлення може привести до ряду негативних наслідків, насамперед особисто для Вас.

Ми наводимо зразок протоколу Загальних зборів учасників ТОВ, в якому частка учасника, що вийшов передається новому обличчю, яке входить до складу ТОВ. 

Повернутися до списку

4. Внесення змін до Статуту ТОВ

Після проведення загальних зборів учасників ТОВ і прийняття рішення про Ваш вихід зі складу учасників, необхідно прийняти рішення внесення відповідних змін до Статуту ТОВ.

Таке рішення приймається на тому ж загальних зборах, на якому розглядається питання про вихід Вас зі складу учасників.

Після затвердження рішення про внесення змін до Статуту ТОВ, такі зміни оформляються найчастіше у вигляді нової редакції Статуту. Приклад ми докладаємо.

Це необхідно, оскільки в Статуті ТОВ вказуються його учасники.  

Повернутися до списку

5. Державна реєстрація

Після того, як оформлений протокол загальних зборів учасників і підписана нова редакція Статуту, необхідно звернутися до державного реєстратора.

Для проведення державної реєстрації Ви повинні надати державному реєстратору наступні документи:

- заповнену реєстраційну картку форми 3.

 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16/paran31#n48;

- оригінал протоколу загальних зборів учасників;

- два оригінальних примірники нової редакції Статуту ТОВ.

У разі, якщо реєстрацією буде займатися інша людина, крім вищевказаного, повинна надаватися нотаріально завірена довіреність.

Ви можете надати документи для державної реєстрації в електронному вигляді, але треба пам'ятати, що ця процедура вимагає наявності електронного цифрового підпису.

Документи можна надавати як особисто, так і рекомендованим листом, використовуючи засоби поштового зв'язку. Але при цьому треба пам'ятати, що в разі відправлення документів поштою, Ваш підпис повинна бути нотаріально завірена на всіх без винятку документах.

Державний реєстратор може вимагати додаткові відомості, якщо новим учасником ТОВ стає іноземна юридична особа (відомості про реєстрацію такої юридичної особи).

Державна реєстрація ТОВ проводиться протягом 24 годин, після надання державному реєстратору пакету документів.

Крім цього, відомості про внесення змін до державного реєстру будуть надані в державну фіскальну службу і Пенсійний фонд України.

Державна реєстрація проводиться Департаментом або відділом державної реєстрації виконкомів місцевих органів влади і територіальними управліннями юстиції.

Після проведення державної реєстрації ви повинні отримати виписку з державного реєстру та один примірник нової редакції Статуту з відміткою про проведення державної реєстрації. 

Повернутися до списку

6. Відмова у державній реєстрації

Державний реєстратор має право відмовити в державній реєстрації ТОВ з таких підстав:

- якщо дані в реєстраційній картці не відповідають даним в інших документах;

- установчі документи не відповідають встановленим законодавством вимогам;

- наявність в новій редакції статуту ТОВ пропаганди комуністичної або нацистської ідеології;

- невідповідність відомостей про учасників ТОВ даними ЄДР;

- наявність обмежень на зайняття відповідних посад для осіб, що призначаються в органи управління ТОВ. 

7. Можливі суперечки

Не завжди Ваше бажання вийти з ТОВ може знайти розуміння серед інших учасників. Також можливі суперечки з виплати Вам частини статутного капіталу. Особливу увагу потрібно звертати при Вашому бажанні отримати свою частину майном, особливо, якщо це майно вносилося як Ваша частина статутного капіталу.

У такій ситуації необхідно звертатися до суду за захистом своїх прав і охоронюваних законом інтересів. Наші фахівці нададуть Вам практичну допомогу в підготовці позовної заяви, зборі доказів і будуть відстоювати Ваші інтереси в суді. 

Повернутися до списку