Входження нового учасника в ТОВ

  • План инструкции
Разделы
  1. Рішення про входження нового учасника
  2. Проведення загальних зборів учасників ТОВ
  3. Зміни до Статуту ТОВ
  4. Державна реєстрація
  5. Відмова в державній реєстрації

1. Рішення про входження нового учасника

У разі, коли особа, яка не є учасником ТОВ, виявить бажання увійти до його складу, він повинен звернутися до загальних зборів учасників ТОВ.

Тільки загальні збори приймають таке рішення.             

2. Проведення загальних зборів учасників ТОВ

На загальних зборах, розглядається дане питання і приймається відповідне рішення. У разі задоволення бажання особи про намір увійти до складу учасників Вашого ТОВ, в протоколі загальних зборів робиться відповідний запис.

Крім цього, необхідно врахувати, що в такій ситуації, буде перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ, що також необхідно розрахувати і вказати в протоколі загальних зборів учасників.

Також, необхідно внести відповідні зміни до Статуту Вашого ТОВ.

Рішення загальних зборів учасників ТОВ оформляється у вигляді протоколу загальних зборів учасників. Приклад такого протоколу ми докладаємо тут. 

Повернутися до списку

3. Зміни до Статуту ТОВ

Після проведення загальних зборів учасників ТОВ і прийняття рішення про входження нового учасника і перерозподіл часток в статутному капіталі, необхідно прийняти рішення внесення відповідних змін до Статуту ТОВ.

Таке рішення приймається на тому ж загальних зборах, на якому розглядається питання про входження нового учасника.

Після затвердження рішення про внесення змін до Статуту ТОВ, такі зміни оформляються найчастіше у вигляді нової редакції Статуту. Приклад ми докладаємо.

Це необхідно, оскільки в Статуті ТОВ вказуються його учасники. 

Повернутися до списку

4. Державна реєстрація

Після того, як оформлений протокол загальних зборів учасників і підписана нова редакція Статуту, необхідно звернутися до державного реєстратора.

Для проведення державної реєстрації Ви повинні надати державному реєстратору наступні документи:

- заповнену реєстраційну картку форми 3.

 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16/paran31#n48;

- оригінал протоколу загальних зборів учасників;

- два оригінальних примірники нової редакції Статуту ТОВ. 

У разі, якщо реєстрацією буде займатися інша людина, крім вищевказаного, повинна надаватися нотаріально завірена довіреність. 

Ви можете надати документи для державної реєстрації в електронному вигляді, але треба пам'ятати, що ця процедура вимагає наявності електронного цифрового підпису. 

Документи можна надавати як особисто, так і рекомендованим листом, використовуючи засоби поштового зв'язку. Але при цьому треба пам'ятати, що в разі відправлення документів поштою, Ваш підпис повинна бути нотаріально завірена на всіх без винятку документах. 

Державний реєстратор може вимагати додаткові відомості, якщо новим учасником ТОВ стає іноземна юридична особа (відомості про реєстрацію такої юридичної особи). 

Державна реєстрація ТОВ проводиться протягом 24 годин, після надання державному реєстратору пакету документів. 

Крім цього, відомості про внесення змін до державного реєстру будуть надані в державну фіскальну службу і Пенсійний фонд України. 

Державна реєстрація проводиться Департаментом або відділом державної реєстрації виконкомів місцевих органів влади і територіальними управліннями юстиції. 

Після проведення державної реєстрації ви повинні отримати виписку з державного реєстру та один примірник нової редакції Статуту з відміткою про проведення державної реєстрації. 

Повернутися до списку

5. Відмова в державній реєстрації

Державний реєстратор має право відмовити в державній реєстрації ТОВ з таких підстав:

- якщо дані в реєстраційній картці не відповідають даним в інших документах;

- установчі документи не відповідають встановленим законодавством вимогам;

- наявність в новій редакції статуту ТОВ пропаганди комуністичної або нацистської ідеології;

- невідповідність відомостей про учасників ТОВ даними ЄДР;

- наявність обмежень на зайняття відповідних посад для осіб, що призначаються в органи управління ТОВ; 

Вам необхідно пам'ятати, що будь-які дії щодо перерозподілу часток, входженню нового учасника, державної реєстрації вимагають великої уваги і відповідних знань у даній області. Настійно рекомендуємо Вам звернутися за практичною допомогою до наших фахівців.

Повернутися до списку