Відкриття ТОВ в Україні

 • План инструкции
Разделы
 1. Назва підприємства
 2. Обрання місцезнаходження підприємства
 3. Оформлення Рішення про створення ТОВ та розробка його Статуту
 4. Формування статутного капіталу підприємства
 5. Органи управління ТОВ
 6. Адміністративний збір за державну реєстрацію ТОВ
 7. Державна реєстрація
 8. Визначення умов сплати податків
 9. Відмова в державної реєстрації
 10. Печатка підприємства
 11. Чи потрібне придбати книги обліку перевірок
 12. Відкриття поточного рахунку в банківської установі
 13. Здійснення особливих видів діяльності 

Ця інструкція розроблена з метою надання практичної допомоги тім, хто має бажання зайнятися власним бізнесом та зареєструвати Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), у якому він буде єдиним учасником (повним власником).

На даному сайті Ви маєте можливість не лише дізнатися про те, що саме потрібно для реєстрації, але й отримати практичні поради щодо порядку реєстрації та необхідних подальших дій.

Для реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю досить одного учасника. Так, Ви вірно почули, досить одного учасника. Чинне законодавство України дозволяє це.           

1. Для початку нам потрібно обрати назву свого підприємства

Тут треба пам’ятати, що назва та найменування – це зовсім інші речи.

Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму, наприклад, Товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХ».

Назва юридичної особи складається з власної назви юридичної особи – «ХХХ».

Назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму.

Обов’язково треба пам’ятати, що найменування підприємства повинно буди викладено державною мовою та додатково може буди викладене англійською.

Найменування Вашого підприємства не може бути тотожним найменуванню іншого підприємства.

Для того, щоби перевірити, чи існує підприємство з тотожним найменуванням, пропоную Вам зайти на інформаційний портал https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch та перевірити чи є інші підприємства з таким самим найменуванням. Запити безкоштовні.

Окрім вищевказаного, найменування Вашого підприємства не повинно містити повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань,

Символіки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Повернутися до списку

2. Обрання місцезнаходження підприємства

Для того, щоб підприємство було в змозі плодотворно працювати, воно повинно мати адресу свого місцезнаходження, тобто місце де воно буде знаходитися, де будуть знаходитися його керівник. Поняття «юридична адреса» не використовується.

Відомості про місцезнаходження підприємства вказуються у його Статуті, якій необхідне надати державному реєстратору.

Треба пам’ятати, що відповідно до вимого Податкового кодексу України, місцезнаходження підприємства є його податковою адресою. 

Існують випадки, коли місцезнаходженням підприємства вказана квартира, у якої мешкає учасник підприємства. Але, вважаю, що це не є розумним, оскільки в майбутньому можливі неприємності, які пов’язані с Державною фіскальною службою України, а саме, невідповідальність місцезнаходження підприємства, яке вказане у державному реєстрі та фактичному місцезнаходженню. 

Тому, пропоную під час вирішення питання щодо місцезнаходження підприємства, робити це відповідально, та звернутися за практичною допомогою до нас, оскільки існує ще кілька вимог для цього. 

Повернутися до списку

3. Оформлення Рішення про створення ТОВ та розробка його Статуту

Кожне підприємство, Товариства з обмеженою відповідальністю також, підлягає державної реєстрації.

Для того, щоб Ваше підприємство було зареєстровано та було в змозі проводити плодотворну роботу, Ви повинні вірно оформити рішення про створення підприємства.

Це оформлюється Рішенням учасника, або, частіше, протоколом загальних зборів.

В рішенні про створення ТОВ єдиним учасником вказується, що Ви прийняли рішення про створення ТОВ «ХХХ», затверджуєте його найменування та назву, встановлюєте розмір статутного капіталу, визначаєте чи будете Ви самостійно проводити державну реєстрацію підприємства або довірите це іншої особі ( в такому випадку, обов’язково вказуйте повні дані такої особи). Також необхідно буде затвердити віди діяльності, якими Ваше підприємство буде займатися.

Наступний крок – це складання Статуту вашого підприємства.

До цього треба підходити дуже відповідально, оскільки чинне законодавство України змінюється. Зміни вносяться досить часто, тому не радимо Вам використовувати Статути з Інтернету, оскільки, на перший погляд, вони можуть Вам показатися такими, що підходять Вам, але це дуже великий ризик.

Статут повинен бути підписаний учасником ТОВ. рекомендуємо завірити підпис учасника у нотаріуса.

До Статуту підприємства пред’являються особливі вимоги, тому радимо Вам звернутися до нас. Ми допоможемо Вам скласти Статут саме для Вашого підприємства, з урахуванням особливостей Вашого бізнесу. 

Повернутися до списку

4. Формування статутного капіталу підприємства

Розмір статутного капіталу ТОВ діючим законодавством України не встановлений, тобто Ви самостійно встановлюєте його розмір, але пам’ятайте, статутний капітал повинен буди обов’язково.

Розмір статутного капіталу повинен буди вказаний в Статуті. Окрім цього, обов’язково вказівка на порядок його внесення.

Відповідно до діючого законодавства, весь розмір статутного капіталу ТОВ повинен бути внесений до закінчення першого року після реєстрації.         

Статутний капітал може бути сформований не лише грошовими коштами, але й речами, обладнанням та іншим майном, у тому числі нерухомим.

У разі формування статутного капіталу обладнанням та речами, потрібно пам’ятати, що у такому разі необхідно оцінити таке майно та речи. Особливо це стосується ситуації, коли до статутного капіталу вноситься нерухоме майно.

Не обов’язково вносити частину статного капіталу до початку державної реєстрації ТОВ.

Єдиному учаснику ТОВ належить 100% статутного капіталу, він є повним його власником та може самостійно розпоряджатися майном підприємства.

Існують кілька заборон, щодо формування статутного капіталу. Неможна використовувати для формування статутного капіталу кредитні кошти або кошт, які взяти в позику.

Також законодавець встановив кілько додаткових вимог до цього питання, це пов’язане зі збільшення та зменшенням статутного капіталу. Тому, пропонуємо для більш детальної та повної консультації звернутися до наших фахівців. 

Повернутися до списку

5. Органи управління ТОВ

До початку державної реєстрації Ви повинні встановити хто саме буде керувати ТОВ. Такою людиною можете буди як Ви, так й наймана особа.

Вищим органом управління ТОВ є загальні збори учасників.

Окрім цього, управління діяльністю ТОВ здійснює його директор. 

6. Адміністративний збір за державну реєстрацію ТОВ

Відповідно до діючого законодавства України адміністративний збір за державну реєстрацію ТОВ не стягується.

Ви повинні сплатити адміністративний збір у випадках внесення змін до відомостей, що є у державному реєстрі, у разі отримання відомостей з єдиного державного реєстру. 

Повернутися до списку

7. Державна реєстрація

Для проведення державної реєстрації Ви повинні надати державному реєстратору наступні документи:

 • заповнену реєстраційну картку форми 1. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16/paran31#n48 ;
 • оригінал рішення (протоколу загальних зборів учасників) про створення ТОВ;
 • два оригінальних екземпляра Статуту ТОВ. 

У разі, якщо реєстрацією буде займатися інша людина, окрім вищевказаного, повинна надаватися нотаріально засвідчена довіреність. 

Ви маєте можливість надати документи для державної реєстрації у електронному вигляді, але треба пам’ятати, що ця процедура потребує наявності електронного цифрового підпису. 

Документи можливо надавати як особисто, так й рекомендованим листом, використовуючи засоби поштового зв’язку. Але при цьому треба пам’ятати, що у разі відправлення документів поштою, Ваш підпис повинен буди нотаріально засвідчений на усіх без виключення документах. 

Державний реєстратор може витребувати додаткові відомості, якщо учасником ТОВ є іноземна юридична особа (відомості щодо реєстрації такої юридичної особи), якщо реєструється фермерське господарство, потрібно надати відомості щодо наявності у власності або в користуванні земельної ділянки. 

Державна реєстрація ТОВ проводиться на протязі 24 годин, після надання державному реєстратору пакету документів. 

Окрім цього, Ваше підприємство буде поставлено на облік до державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України. 

Державна реєстрація проводиться Департаментами або відділами державної реєстрації виконкомів місцевих органів влади та територіальними управліннями юстиції. 

Після проведення державної реєстрації ви маєте отримати виписку з державного реєстру та один екземпляр Статут з відміткою про  проведення державної реєстрації. 

Повернутися до списку

8. Визначення умов сплати податків

Під час проведення державної реєстрації, підприємство автоматично становиться на облік до державної фіскальної служби та є платником податків на загальних підставах.

Якщо Ви маєте бажання буди платником податків на спрощеної системі оподаткування та/або буди платником ПДВ, Ви повинні надати державному реєстратору відповідну заяву. Ви також маєте право самостійно звернутися до органів державної фіскальної служби з відповідними заявами. 

9. Відмова в державної реєстрації

Державний реєстратор має право відмовити в державної реєстрації ТОВ з наступних підстав:

 • якщо дані в реєстраційної картці не відповідають даним у інших документах;
 • установчі документи не відповідають встановленим законодавством вимогам;
 • наявність в статуті ТОВ пропаганди комуністичної чи нацистської ідеології;
 • невідповідність відомостей про засновників ТОВ даним ЄДР;
 • наявність обмежень на зайняття відповідних посад для осіб, що призначаються в керівні органи ТОВ;
 • недотримання вимог щодо найменування ТОВ (якщо вже існує тотожна назва);

- використано найменування органу державної влади чи органу місцевого самоврядування. 

Повернутися до списку

10. Печатка підприємства

Після проведення державної реєстрації Вам треба вирішити питання щодо наявності печатки підприємства. Відповідно до діючого законодавства України, наявність печатки у юридичної особи – це право такої особи. Наявність печатки вже не є обов’язковим. Якщо Ви маєте таке бажання, то Ви можете звернутися до спеціалізованих підприємств. 

11. Чи потрібне придбати книги обліку перевірок

Наявність книг обліку перевірок на підприємстві – це його право, а не обов’язок. Це питання вирішується керівництвом підприємства.

Повернутися до списку 

12. Відкриття поточного рахунку в банківської установі

Після проведення державної реєстрації Ви відкриваєте поточний рахунок в  банку. Вибір банківської установи – це Ваше право. Ви можете звернутися до будь якої установи. Для відкриття рахунку Вам потрібно звірити підписи осіб, які мають право розпоряджатися рахунком. Для цього існує картка зі зразками підписів. Підписи завіряє нотаріус. Після цього, Ви підписуєте в банку договір про відкриття поточного рахунку. Банк самостійно надає до державної фіскальної служби відомості про наявність у Вашого підприємства відкритого рахунку. Рахунки Ви можете відкривати як у національній, так і у іноземних валютах. Обмежень щодо наявності рахунків та їх кількості немає. 

13. Здійснення особливих видів діяльності

Треба пам’ятати, що корми види діяльності потребують наявності спеціального дозволу (ліцензії). Радимо Вам звернутися до наших фахівців за консультацією з цього питання.

Повернутися до списку