Закриття ТОВ в Україні

 • Закриття Товариства з обмеженою відповідальністю в Україні
Разделы
 1. Прийняття рішення про ліквідацію ТОВ
 2. Оформлення відповідного Рішення або протоколу
 3. Звернення до державного реєстратора
 4. Дії державного реєстратора
 5. Закриття рахунку в банку
 6. Перевірка державної фіскальною службою і пенсійним фондом
 7. Робота з кредиторами
 8. Дії з передачі в архів документації
 9. Вторинне звернення до державного реєстратора

Закриття Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) з одним учасником, за його ініціативою 

1. Прийняття рішення про ліквідацію ТОВ

ТОВ може бути ліквідовано за рішенням його учасників (власників).

Про це в обов'язковому порядку повинно бути вказано в Статуті ТОВ, який приймався при державній реєстрації.

Учасник ТОВ приймає рішення про його ліквідацію і викладає його в письмовому вигляді. Зазвичай це або Рішення учасника ТОВ, або протокол загальних зборів. 

Повернутися до списку

2. Оформлення відповідного Рішення або протоколу

Чинним законодавством України пред'являються істотні вимоги до даних видів документів. Таке Рішення повинно містити наступну інформацію:

- відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії);

- її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

- про порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог.

Терміни, що встановлюються для задоволення вимог кредиторів повинні бути від 2-х до 6-ти місяців. 

Повернутися до списку

3. Звернення до державного реєстратора

Після того, як ви приймете остаточне рішення про добровільну ліквідацію свого ТОВ, Вам необхідно заповнити реєстраційну картку та подати її державному реєстратору. Звертаємо Вашу увагу, що міністерство юстиції досить часто вносить зміни в форму і зміст таких карток. Щоб уникнути непорозумінь і відмови в прийомі, радимо Вам звертатися за практичною допомогою до наших фахівців. Саму форму реєстраційної картки Ви можете знайти на сайті http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16/paran31#n48. 

Повернутися до списку

4. Дії державного реєстратора

Після того, як Ви підготували протокол загальних зборів або Рішення учасника про ліквідацію ТОВ і заповнили реєстраційну картку, Вам необхідно звернутися до державного реєстратора і надати йому вищевказані документи.

Державний реєстратор, в свою чергу, внесе запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про те, що ТОВ «ХХХХ» знаходиться в процесі ліквідації. Ці відомості не пізніше наступного робочого дня будуть передані державним реєстратором до податкової інспекції, управління пенсійного фонду, а також в управління статистики. Після внесення запису відбувається публікація оголошення про ліквідацію юридичної особи в офіційному друкованому засобі масової інформації. Дане оголошення публікується державним реєстратором.  

5. Закриття рахунку в банку

Після подачі документів державному реєстратору та публікації оголошення про ліквідацію ТОВ, Вам необхідно звернутися в банк, в якому відкриті Ваші поточні рахунки. Ви повинні будете подати заяву про їх закриття в зв'язку з ліквідацією.

Залишиться тільки один рахунок, який буде мати статус ліквідаційного рахунку. Він закривається вже після проведення розрахунків з кредиторами. 

Повернутися до списку

6. Перевірка державної фіскальною службою і пенсійним фондом

Після звернення до державного реєстратора настає найголовніший момент всієї ліквідаційної процедури - перевірка податкового органу. Важливість цього етапу полягає в тому, що без довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків та інших обов'язкових платежів державний реєстратор не внесе запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про те, що юридична особа припинено. Складність цього етапу також полягає в тому, що податкова не проводить перевірку у встановлені податковим кодексом України терміни, ніж тільки затягує ліквідаційну процедуру.

Так відповідно до вимог Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка повинна бути проведена в термін від 5 до 15 робочих днів.

Практика показує, що ці терміни не завжди дотримуються.

Також, одночасно з перевіркою податкової проводиться перевірка пенсійного фонду. З практики рекомендую звертатися до пенсійного фонду, коли перевірка податкової добігає кінця. Оскільки термін дії довідки пенсійного фонду складає всього місяць, і в разі, якщо пенсійний фонд закінчив перевірку, а податкова ще немає, юридична особа може зіткнутися з ситуацією, коли доведеться робити нову довідку з пенсійного фонду. 

Повернутися до списку

7. Робота з кредиторами

Протягом терміну, встановленого для пред'явлення претензій кредиторів, складається Акт інвентаризаційної комісії, в якому не тільки вказується майно, що є власністю ТОВ, а й вказується його оцінка в грошовому вираженні. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів на основі даного Акту, проводиться розрахунок з кредиторами. Пам'ятайте, що кредитори, вимоги яких не були визнані ліквідатором / ліквідаційною комісією мають право звернутися до суду з відповідним позовом. 

8. Дії з передачі в архів документації

Після того, як Ви отримали довідки з податкової і пенсійного фонду, Вам буде необхідно передати до архівної установи Ваші документи. Це накази, розпорядження, дані про нараховану та виплачену заробітну плату.

Це досить непроста процедура, тому радимо звернутися до наших фахівців. 

Повернутися до списку

9. Вторинне звернення до державного реєстратора

Після всього вищезгаданого, ви вдруге звертаєтеся до державного реєстратора. Він зобов'язаний внести запис до Державного реєстру про те, що Ваше ТОВ виключено з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до чинного в Україні законодавства, після закінчення процедури ліквідації, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, державному реєстратору подаються такі документи:

 1. Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
 2. Довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають достроковому зберіганню і здачі в архів (зокрема кадрові документи).

Отримавши вищезазначені документи, державний реєстратор вносить запис про виключення підприємства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Після цього юридична особа вважається ліквідованим.

Повернутися до списку