Реорганізація ПП в ТОВ в Україні

  • План инструкции
Разделы
  1. Рішення про реорганізацію ПП в ТОВ
  2. Статут ТОВ
  3. Державна реєстрація
  4. Відмова в державній реєстрації
  5. Повідомлення органів державної фіскальної служби
  6. Печатка ПП

Реорганізація підприємства передбачає різні варіанти її здійснення і залежить від поставленої власниками бізнесу мети. Розглянемо найпоширеніший варіант: реорганізація шляхом зміни організаційно-правової форми.

Наприклад, у Вас є приватне підприємство, і Ви вирішили розширити свій бізнес за рахунок залучення ще одного або декількох партнерів. Для цього доцільно буде реорганізувати Ваше приватне підприємство в товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Після проведення процедури реорганізації приватне підприємство ліквідується і одночасно створюється товариство з обмеженою відповідальністю, яке є правонаступником всіх прав і обов'язків приватного підприємства. 

1. Рішення про реорганізацію ПП в ТОВ

Рішення про реорганізацію ПП в ТОВ власником приватного підприємства.

Таке рішення оформляється в письмовому вигляді і підписується власником приватного підприємства. Приклад такого рішення ми наводимо тут. 

2. Статут ТОВ

Після оформлення рішення власника ПП про реорганізацію його в ТОВ, необхідно затвердити і підписати Статут ТОВ.

Затвердження Статуту ТОВ відбувається за рішенням власника ПП про перетворення.

Після затвердження рішення, Статут ТОВ підписується його учасником. Не власником, а саме учасником. Приклад ми наводимо.               

Повернутися до списку

3. Державна реєстрація

Після того, як складено протокол загальних зборів учасників і підписана нова редакція Статуту, необхідно звернутися до державного реєстратора.

Для проведення державної реєстрації Ви повинні надати державному реєстратору наступні документи:

- заповнену реєстраційну картку форми 8 і форми 1.

 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16/paran31#n48;

- оригінал рішення власника ПП;

- два оригінальних примірника Статуту ТОВ;

- довідка органу статистики;

У разі, якщо реєстрацією буде займатися інша людина, крім вищевказаного, повинна надаватися нотаріально завірена довіреність.

Ви можете надати документи для державної реєстрації в електронному вигляді, але треба пам'ятати, що ця процедура вимагає наявності електронного цифрового підпису.

Документи можна надавати як особисто, так і рекомендованим листом, використовуючи засоби поштового зв'язку. Але при цьому треба пам'ятати, що в разі відправлення документів поштою, Ваш підпис необхідно нотаріально завірити на всіх без винятку документах.

Державний реєстратор може вимагати додаткові відомості, якщо учасником ТОВ є іноземна юридична особа (відомості про реєстрацію такої юридичної особи).

Державна реєстрація ТОВ проводиться протягом 24 годин, після надання державному реєстратору пакету документів.

Крім цього, відомості про внесення змін до державного реєстру будуть надані в державну фіскальну службу і Пенсійний фонд України. 

Державна реєстрація проводиться Департаментом або відділом державної реєстрації виконкомів місцевих органів влади і територіальними управліннями юстиції. 

Після проведення державної реєстрації ви повинні отримати виписку з державного реєстру та один примірник нової редакції Статуту з відміткою про проведення державної реєстрації  

Повернутися до списку

4. Відмова в державній реєстрації

Державний реєстратор має право відмовити в державній реєстрації ТОВ з таких підстав:

- якщо дані в реєстраційній картці не відповідають даним в інших документах;

- установчі документи не відповідають встановленим законодавством вимогам;

- наявність в статуті ТОВ пропаганди комуністичної або нацистської ідеології;

- невідповідність відомостей про засновників ТОВ даними ЄДР;

- наявність обмежень на зайняття відповідних посад для осіб, що призначаються в органи управління ТОВ;

- недотримання вимог щодо найменування ТОВ (якщо вже є тотожне назва)

- Використано найменування органів державної влади або органи місцевого самоврядування;

- документи подані особою, яка не має на це повноважень;

- в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про заборону проведення реєстраційної дії;

- не усунуто підстави для призупинення розгляду документів протягом встановленого терміну. 

5. Повідомлення органів державної фіскальної служби

Після здійснення державної реєстрації, Вам необхідно буде повідомити податкову інспекцію за місцем знаходження філії і поставити його на облік.

Крім цього, Ви повинні надати в податкову інспекцію передавальний баланс. 

6. Печатка ПП

При наявності у ПП печатки, Ви повинні будете здати її на знищення і отримати відповідний документ. 

Вам необхідно пам'ятати, що будь-які дії по реорганізації, державної реєстрації вимагають великої уваги і відповідних знань у даній області. Настійно рекомендуємо Вам звернутися за практичною допомогою до наших фахівців.

Повернутися до списку