Реєстрація громадських та благодійних організацій в Україні

  • План инструкции
Разделы
  1. Прийняття рішення. Назва організації
  2. Прийняття рішення про місцезнаходження ГО
  3. Які потрібні документи
  4. Статут
  5. Державна реєстрація
  6. Адміністративний збір за державну реєстрацію
  7. Чи потрібно отримувати статус всеукраїнської ГО?
  8. Печатка ГО
  9. Відкриття рахунків в банках

На цей час в Україні дуже активно йде реєстрація громадських та благодійних організацій та об'єднань.

Чим вони відрізняються один від одного, які є нюанси? Для чого вони створюються?

Ми відповімо на ці та інші питання в даній статті. 

Чинним законодавством України передбачено, що в Україні можуть створюватися громадські об'єднання.

Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою створюються як громадські організації або громадські спілки.

Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи. 

Потрібно пам'ятати, що дія Закону України «Про громадські об'єднання» не поширює свою дію на:

1) політичні партії;

2) релігійні організації;

3) підприємницькі товариства, які створені актами органів державної влади, інших державних органів,

4) асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань;

5) саморегульовані організації, організації, що здійснюють професійне самоврядування;

6) підприємницькі товариства (які не є громадськими об'єднаннями), утворені на підставі інших законів. 

Хто може бути засновником громадської організації (ГО)?

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років. Але потрібно пам'ятати, що особам, які не досягли 18 річного віку, потрібно нотаріально засвідчена згода батьків.

Засновників повинно бути не менше 2-х осіб. 

1. Прийняття рішення. Назва організації

Тут треба пам'ятати, що назва і найменування - різні поняття.

Найменування ГО повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму, наприклад, Громадська організація «ХХХ».

Назва ГО - «ХХХ».

Назва ГО не може містити посилання на організаційно-правову форму.

Обов'язково треба пам'ятати, що найменування ГО має бути зазначено державною мовою і додатково може бути англійською мовою.

Найменування Вашої ГО не може бути тотожним найменуванню іншої ГО.

Для того, щоб перевірити, чи існує ГО з тотожним найменуванням, пропоную Вам зайти на інформаційний портал https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch і перевірити чи є інші ГО з таким же найменуванням. Запити безкоштовні.

Крім вищевказаного, найменування Вашого підприємства не повинно містити повних або скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань,

Символіки комуністичного і / або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів заборонені.

2. Прийняття рішення про місцезнаходження ГО

Для того, щоб ГО була в стані плідно працювати, у неї має бути місце, де вона буде перебувати, де будуть знаходитися керівник. Поняття «юридична адреса» не використовується.

Відомості про місцезнаходження ГО вказуються в його Статуті, який необхідно надати органу, який проводить державну реєстрацію.

Тому, пропоную при вирішенні питання про місцезнаходження підприємства, робити це відповідально, і звернутися за практичною допомогою до нас, оскільки існує ще кілька вимог для цього. 

3. Які потрібні документи

Для того, державної реєстрації ГО потрібно підготувати наступні документи:

1) заповнену реєстраційну картку форми 1, зразок можна знайти за посиланням:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16/paran31#n48;

2) протокол загальних зборів засновників ГО і реєстр громадян, які брали участь в установчих зборах;

3) статут організації;

4) відомості про керівні органи;

5) заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

4. Статут

Для реєстрації Вашої ГО необхідно підготувати Статут, в якому будуть вказані цілі і завдання створення ГО.

Статут повинен бути підписаний учасником ТОВ, рекомендуємо завірити підпис учасника у нотаріуса.

До цього треба підходити дуже відповідально, оскільки чинне законодавство України змінюється. Зміни вносяться досить часто, тому не радимо Вам використовувати Статути з Інтернету, оскільки, на перший погляд, вони можуть Вам здатися такими, що підходять Вам, але це дуже великий ризик. 

5. Державна реєстрація

Державну реєстрацію Громадських організація проводять виключно територіальні управління юстиції в областях. Тільки вони приймають документи, проводять реєстрацію, вносять зміни в документи тощо. 

Реєстрація проходить протягом 5-ти робочих днів. Але на практиці, часто ці терміни не дотримуються і реєстрація може зайняти термін до 15 робочих днів.

Документи можна надавати як особисто, так і рекомендованим листом, використовуючи засоби поштового зв'язку. Але при цьому треба пам'ятати, що в разі відправлення документів поштою, Ваш підпис повинна бути нотаріально завірена на всіх без винятку документах. 

В управлінні юстиції можуть вимагати додаткові відомості, якщо засновником ГО є іноземна юридична особа (відомості про реєстрацію такої юридичної особи). 

6. Адміністративний збір за державну реєстрацію

Адміністративний збір за державну реєстрацію ГО не сплачується. Реєстрація проводиться безкоштовно. 

7. Чи потрібно отримувати статус всеукраїнської ГО?

ГО має право діяти на території всієї України, але для отримання статусу «Всеукраїнська», необхідно, щоб не менше ніж в 14 областях України були її представництва. 

8. Печатка ГО

   Після проведення державної реєстрації Вам треба вирішити питання про наявність печатки ГО. Згідно з чинним законодавством України, наявність печатки у юридичної особи - це право такої особи. Наявність печатки вже не є обов'язковим. Якщо Ви таке бажання, то Ви можете звернутися до спеціалізованих підприємств. 

9. Відкриття рахунків в банках

 Після проведення державної реєстрації Ви відкриваєте поточний рахунок в банку. Вибір банківської установи - це Ваше право. Ви можете звернутися в будь-яку установу. Для відкриття рахунку Вам потрібно завірити підписи осіб, які мають право розпоряджатися рахунком. Для цього існує картка зі зразками підписів. Підписи запевняє нотаріус. Після цього, Ви підписуєте у банку договір про відкриття поточного рахунку. Банк самостійно надає в державну фіскальну службу відомості про наявність у Вашої ГО відкритого рахунку. Рахунки Ви можете відкривати як в національній, так і в іноземних валютах. Обмежень про наявність рахунків та їх кількості немає. 

Процедура підготовки документів і реєстрації носить досить непростий характер. Законодавство схильне до зміни і будь-яка невідповідність документів чинному законодавству - це причина для відмови Вам у державній реєстрації.

Ми пропонуємо Вам звернутися до наших фахівців для отримання докладної консультації та практичну допомогу в будь-якому питанні.