Створення філії або представництва ТОВ

  • План инструкции
Разделы
  1. Рішення про відкриття філії ТОВ
  2. Проведення загальних зборів учасників ТОВ
  3. Положення про філію ТОВ
  4. Державна реєстрація
  5. Відмова в державній реєстрації
  6. Повідомлення органів державної фіскальної служби

Для того, щоб розширити сферу ведення бізнесу, підприємства відкривають філії або представництва в інших регіонах країни. Це дозволяє проводити більш ефективну політику на ринку і отримувати додатковий прибуток. Також це скорочує термін поставок товарів клієнтам. Крім цього, існує ще багато переваг.

Для початку давайте розберемося, в чому відмінність між філією та представництвом.

Філія - підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням, яке виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцем його знаходження та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Відокремлений підрозділ не є юридичною особою, а його керівник діє в будь-якому випадку від імені юридичної особи на підставі довіреності.

Є ряд нюансів по оподаткуванню і подачі звітності про роботу філії в контролюючі органи. Для більш повної консультації радимо Вам звернутися до наших фахівців. 

1. Рішення про відкриття філії ТОВ

Рішення про відкриття філії ТОВ приймається на загальних зборах учасників і оформляється протоколом загальних зборів учасників.

Необхідно пам'ятати, що найменування філії має містити найменування Вашого ТОВ.

Крім вищевказаного, найменування філії ТОВ не повинно містити повних або скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань.

Символіки комуністичного і/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів заборонені.

Повернутися до списку 

2. Проведення загальних зборів учасників ТОВ

На загальних зборах, розглядається дане питання і приймається відповідне рішення. У разі прийняття рішення про створення філії, в протоколі загальних зборів учасників робиться відповідний запис.

Також, необхідно затвердити і підписати положення про філію на підставі якого він буде працювати.

Рішення загальних зборів учасників ТОВ оформляється у вигляді протоколу загальних зборів учасників. Приклад такого протоколу ми докладаємо тут. 

Повернутися до списку

3. Положення про філію ТОВ

Після проведення загальних зборів учасників ТОВ і прийняття рішення про створення філії Вашого ТОВ, необхідно затвердити і підписати положення про філію.

Рішення про затвердження положення про філію приймається на тому ж загальних зборах, на якому розглядається питання про його відкритті.

Після затвердження рішення, положення підписується учасниками ТОВ. Приклад ми докладаємо.               

4. Державна реєстрація

Після того, як оформлений протокол загальних зборів учасників, необхідно звернутися до державного реєстратора.

Для проведення державної реєстрації Ви повинні надати державному реєстратору наступні документи:

- заповнену реєстраційну картку форми 4.

 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16/paran31#n48;

- оригінал протоколу загальних зборів учасників;

- два оригінальних примірника положення про філію;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ (виписки з державного реєстру);

- довідка органу статистики;

- копія паспорта керівника філії;

- копія статуту ТОВ;

- копія документа, що підтверджує наявність приміщення за місцезнаходженням філії ТОВ. 

У разі, якщо реєстрацією буде займатися інша людина, крім вищевказаного, повинна надаватися нотаріально завірена довіреність. 

Ви можете надати документи для державної реєстрації в електронному вигляді, але треба пам'ятати, що ця процедура вимагає наявності електронного цифрового підпису. 

Документи можна надавати як особисто, так і рекомендованим листом, використовуючи засоби поштового зв'язку. Але при цьому треба пам'ятати, що в разі відправлення документів поштою, Ваш підпис повинна бути нотаріально завірена на всіх без винятку документах. 

Державний реєстратор може вимагати додаткові відомості, якщо учасником ТОВ є іноземна юридична особа (відомості про реєстрацію такої юридичної особи). 

Державна реєстрація ТОВ проводиться протягом 24 годин, після надання державному реєстратору пакету документів. 

Крім цього, відомості про внесення змін до державного реєстру будуть надані в державну фіскальну службу і Пенсійний фонд України. 

Державна реєстрація проводиться Департаментом або відділом державної реєстрації виконкомів місцевих органів влади і територіальними управліннями юстиції. 

Після проведення державної реєстрації ви повинні отримати виписку з державного реєстру та один примірник нової редакції Статуту з відміткою про проведення державної реєстрації.

Повернутися до списку

5. Відмова в державній реєстрації

Державний реєстратор має право відмовити в державній реєстрації ТОВ з таких підстав:

- якщо дані в реєстраційній картці не відповідають даним в інших документах;

- установчі документи не відповідають встановленим законодавством вимогам;

- наявність в статуті ТОВ пропаганди комуністичної або нацистської ідеології;

- невідповідність відомостей про засновників ТОВ даними ЄДР;

- наявність обмежень на зайняття відповідних посад для осіб, що призначаються в органи управління ТОВ;

- недотримання вимог щодо найменування ТОВ (якщо вже є тотожне назва)

- Використано найменування органів державної влади або органи місцевого самоврядування;

- документи подані особою, яка не має на це повноважень;

- в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про заборону проведення реєстраційної дії;

- не усунуто підстави для призупинення розгляду документів протягом встановленого терміну.

Повернутися до списку 

6. Повідомлення органів державної фіскальної служби

Після здійснення державної реєстрації, Вам необхідно буде повідомити податкову інспекцію за місцем знаходження філії і поставити його на облік. 

Вам необхідно пам'ятати, що будь-які дії зі створення філії або представництва ТОВ, державну реєстрацію вимагають великої уваги і відповідних знань у даній області. Настійно рекомендуємо Вам звернутися за практичною допомогою до наших фахівців.

Повернутися до списку